Biežāk uzdotie jautājumi

PAR IZRĀDI

Jūs dosieties ceļojumā pa lieliskajiem Ķīnas vēstures laikmetiem, kā arīvērosiet Ķīnas nesenās pagātnes notikumus. Senseni stāsti un leģendas, etniskāsun tautas tradīcijas, ļaundari un varoņi uz skatuves atdzīvosies ar klasiskāsķīniešu dejas, dzīvās mūzikas un satriecošu digitālo fonu palīdzību. Jūs varatsagaidīt tik pārsteidzošu piedzīvojumu, kādu vēl nekad nebūsiet piedzīvojuši, tādu,kas ne tikai izklaidē, bet arī garīgi bagātina un iedvesmo.

Shen Yun priekšnesums ilgst aptuveni divas stundas, plus starpbrīdis. Katraizrādē ir aptuveni 17-18 deju miniatūras, un tās ir daudzveidīgas gan ritma,gan stila ziņā. Daži priekšnesumi ataino notikumus no senās Ķīnas vēstures vaimitoloģijas, citos tiek stāstīts par mūsdienu Ķīnu, vēl citi demonstrē dažādudinastiju, reģionu un etnisko grupu deju stilus un tērpus.

Katru deju pavada oriģinālmūzika dzīvā orķestra izpildījumā. Bilingvālirunājošie konferansjē īsi iepazīstina ar katru no priekšnesumiem, sniedzotnoderīgu informāciju, lai jūs pilnvērtīgāk varētu novērtēt pieredzēto. Dejustarplaikus aizpilda 2-3 klasiskie vokālie un instrumentālie solo priekšnesumi.

Shen Yun izrādes neaizmirstamas padara mūzikas,deju, krāšņu tērpu un animācijas fonu kombinācija, un jūs sagaida arī dažipārsteigumi!

“Shen” nozīmē dievība vai dievišķais, bet “Yun” – izjūtavai ritms. Kā būtu, ja no debesīm nolaistos daiļas būtnes un uzsāktudeju jūsu acu priekšā? Lūk, tāda ir doma.

Shen Yun nozīmē Dievišķo būtņu dejas skaistums. Izklausāsburvīgi, vai ne? Tā ir!

Patiesībā jums nav nepieciešamības kaut kā īpaši gatavoties. Jūs saņemsietkoncerta programmu, kas iepazīstinās ar katru gaidāmo priekšnesumu unnodrošinās, ka varat sekot līdzi un maksimāli izbaudīt uz skatuves notiekošo.Konferansjē pāris īsi iepazīstinās ar katru skatuves priekšnesumu un nedaudzpastāstīs par klasisko ķīniešu deju, mūsu unikālā orķestra sastāvu un citiemizrādes un kultūras aspektiem.

Tomēr, ja vēlaties uzzināt vairāk, iesakām iepazīties ar mūsu vietnēizvietoto informāciju. Sadaļa Par Shen Yun sniegs jums labu pārskatu parto, ko sagaidīt, par pārsteidzošo klasiskās ķīniešu deju kā mākslas veidu unpar Shen Yun misiju. Sadaļa 5000 gadi ir portāls ar plašuinformācijas klāstu par mūsu uzvedumos atveidotajām leģendām, vēsturiskajāmpersonībām, tērpiem un dinastijām; tā ir arī lieliska sadaļa, ko aplūkot pēcizrādes, lai uzzinātu par visu, kas jūs ir ieinteresējis.

Noteikti. Patiesībā skatītāju zāli aizpilda mūsu uzstāšanās vietu pamatiedzīvotāji. Katru priekšnesumu ievada konferansjē, kas nepārtraukti sniegsjums nepieciešamās pamatzināšanas, lai jūs varētu pilnībā izbaudīt šo pieredzi;visi dziesmu teksti tiek tulkoti un ir redzami fona ekrānā; programmanodrošinās jūs ar informāciju par katru uzstāšanos.

Tomēr pats svarīgākais - deja un mūzika ir universāla valoda, kas spējpacelties pāri kultūras un valodas robežām. Shen Yun priekšnesumos paustāsraksturīgās iezīmes - labestība, drosme un cerība - arī ir universālas. Ja jūsaizrauj krāšņi tērpi, brīnišķīga mūzika, augstas klases dejas izpildījums,aizkustinoši stāsti un satraucošas leģendas, jums patiks Shen Yun.

(Skatieties, ko stāsta cilvēki no visas pasaules ar saviem vārdiem.)

Apmēram divas stundas plus starpbrīdis.

Jā. Katru Shen Yun priekšnesumu pavada unikāls orķestris, kas apvieno Rietumusimfonisko instrumentu skanējumu ar tradicionālajiem ķīniešu instrumentiem, tādiem kādivstīgu erhu, strinkšķināmā pipa un virknedažādu perkusiju. Shen Yun orķestris ir pirmais pasaulē, kurā šīs instrumentukategorijas ir iekļautas pastāvīgajā sastāvā. Tam ir izdevies paveikt to, kodaudzi ir mēģinājuši, bet nav varējuši izdarīt: apvienot divas atšķirīgasmūzikas tradīcijas vienā harmoniskā skanējumā.

Shen Yun atrodas Ņujorkas štatā, kalnu grēdā aptuveni divu stundu braucienaattālumā no Ņujorkas. Izrādās, ka tradicionālo ķīniešu kultūru ir iespējamsatgriezt dzīvē tikai aiz Ķīnas robežām.

Ķīnā komunistiskā partija ir pielikusi visas pūles, lai sistemātiskiiznīcinātu tradicionālo kultūru. Tādas kampaņas, kā 20. gadsimta 60. un 70.gadu kultūras revolūcija, ir novedušas tradicionālo ķīniešu kultūru, jo īpašitās garīgo mantojumu, līdz izzušanas robežai.

Bet 2006. gadā Ņujorkā sapulcējās klasisku apmācību ieguvušu ķīniešuizpildītājmākslinieku grupa no visas pasaules, kuru vienoja kopīga misija — arizpildītājmākslas palīdzību atgriezt dzīvē tradicionālo ķīniešu kultūru.Daudziem no viņiem bija veiksmīga karjera vai viņi atradās savāizpildītājmākslas slavas virsotnē Ķīnā, bet viņi nonāca pie slēdziena, kapatiesi tradicionālo kultūru Ķīnā atdzīvināt nav iespējams — tikai ne režīmā,kas gadu desmitiem ir centies to iznīcināt. Un tā viņi nodibināja Shen Yun Ņujorkā,kur valda brīvība radoši izpausties un uzstāties, no jauna atklāt savu zudušomantojumu un dalīties tajā ar pasauli.

Lielākā daļa mūsu horeogrāfu un komponistu nāk no Ķīnas, bet lielākā daļadejotāju ir ķīniešu tautības pārstāvji no ASV, Kanādas, Austrālijas, Ķīnas,Taivānas un Japānas. Mūsu mūziķi veido unikālu kopu: līdztekus izpildītājiem noĶīnas, orķestrī spēlē arī mūziķi no ASV, Vācijas, Spānijas, Armēnijas,Bulgārijas un daudzām citām valstīm.

Visai ironiski — lai gan Shen Yun cildina tradicionālo ķīniešu kultūru visāpasaulē, tas nevar uzstāties Ķīnā. Un ne tikai tas — šodien Ķīnā nav iespējamsnoskatīties pat neko līdzīgu. Shen Yun labprāt tur uzstātos, bet Ķīnaskomunistiskā partija to nepieļaus.

Protams, Ķīnā skatāmas neskaitāmas izrādes, kas var šķist tradicionālas,tomēr pēc gadu desmitiem ilgu politisku kampaņu centieniem šo kultūrasmantojumu iznīcināt, tās ir zaudējušas savu iekšējo saturu. Viena no Shen Yununikālajām iezīmēm — sniedzot skatītājam izcilu māksliniecisko izpildījumu unpatiesu daili, tas godina ķīniešu civilizācijas garīgo būtību, tādas idejas kāsaskaņu Debesu, Zemes un cilvēku starpā.

Bet tieši šo ķīniešu tradīciju aspektu komunistiskais režīms ir neatlaidīgicenties iznīcināt. Režīms uzskata, ka šīs kultūras un Shen Yun atdzimšanaapdraud tā varu, un tāpēc aizliedz Shen Yun uzstāties Ķīnā.

Turklāt Shen Yun mākslinieciskais kolektīvs uzskata, ka mākslai jākalpo netikai kā līdzeklim skaistuma un kultūras popularizēšanai, mākslai jābūthumānai. Katru gadu Shen Yun programmā ir iekļauta vismaz viena deju miniatūra,kurā tiek skarta Ķīnā ļoti jutīga tēma, tēma, kuru neviensizpildītājmākslinieks līdz šim nav uzdrošinājies skart — tas ir stāsts parFaluņgun (skatīt zemāk). Mēs uzskatām, ka šis ir nozīmīgs stāsts, kurucilvēkiem ir svarīgi uzzināt, tomēr tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs nevaramuzstāties Ķīnā.

Tikmēr ķīnieši, kuriem ir tāda iespēja, regulāri lido uz Taipeju, Tokiju,Losandželosu un citām pilsētām, lai noskatītos Shen Yun uzstāšanos. Neskaitāmicilvēki mūsu tīmekļa vietnē izsaka cerību, ka drīzumā mēs uzstāsimies Ķīnā.

Faluņ Dafa ir pazīstams arī kā Faluņgun. Tā ir prakse, kurā apvienotamācība sevis pilnveidošanai un meditatīvi vingrojumi. Mācības pamatā ir trīsgalvenie principi - Īstenība, Labestība un Pacietība. Shen Yun māksliniekipraktizē Faluņ Dafa, un tieši šajā mācībā viņi smeļas iedvesmu mūsupriekšnesumiem.

Gan Ķīnā, gan Rietumos mākslinieki vēstures gaitā savos darbos ir ielikušigarīgumu. Senajā Ķīnā mākslinieki praktizēja meditāciju, gremdējās iekšēja mierameklējumos un centās izveidot saikni ar Visumu; viņi uzskatīja, ka, lai radītuīstenu mākslas darbu, ir jāizkopj tikumība un iekšēji jāattīrās. Shen Yunmākslinieki turpina sekot šai cēlajai tradīcijai.

Jūs, iespējams, esat dzirdējuši par Faluņ Dafa vajāšanām mūsdienu Ķīnā. Tās sākās1999. gadā, kad ik rītu parkos visā Ķīnā varēja redzēt desmitiem miljonucilvēku, kas izpildīja Faluņ Dafa vingrojumus. Bet bailēs no šīs neatkarīgās,ārpus partijas kontroles esošās ideoloģijas popularitātes, komunistiskā partijauzsāka valsts mēroga vajāšanu kampaņu ar mērķi to iznīcināt. Faktiski FaluņDafa praktizētāju skaits bija pārsniedzis Ķīnas komunistiskās partijas biedruskaitu.

Šodien, pēc vairāk nekā divdesmit gadu ilgām pārciestām spīdzināšanām,ieslodzījumiem un slepkavībām, šie garīgā ceļa gājēji neatlaidīgi turas piesavas ticības un turpina pretoties, vienmēr pielietojot tikai nevardarbīguslīdzekļus. Viņu rīcības iedvesmoti, Shen Yun mākslinieki atveido šos notikumusdejā, demonstrējot tos uz skatuvēm visā pasaulē. Un izrādās, ka šo cilvēkudrosme un cerību nesošā vēsts ir aizkustinājusi miljoniem skatītāju sirdis.

Stāsts par Faluņ Dafa un Ķīnā dzīvojošo praktizētāju vajāšanu ir tuvsdaudziem mūsu izpildītājmāksliniekiem.

Shen Yun mākslinieki izpilda Faluņ Dafa meditatīvos vingrojumus unpilnveido sevi saskaņā ar tā mācību. Bet, ja šie paši dejotāji un mūziķi šodiendotos uz parku Ķīnā un sāktu izpildīt tos pašus meditatīvos vingrojumus, viņitiktu arestēti un, iespējams, spīdzināti un nogalināti.

Vairāki mūsu izpildītāji patiesībā ir personīgi tikuši vajāti Ķīnā, vai arītas ir noticis ar viņu tuviniekiem. Daži no dejotājiem, kurus jūs redzatuzstājamies uz skatuves ar lielu prieku un aizrautību, ir zaudējuši vecākus,kas Ķīnas ieslodzījuma nometnēs tikuši spīdzināti līdz nāvei.

Viņiem tas ir pārāk reāli. Viņi uzskata, ka viņu pienākums ir kaut kodarīt, lai palīdzētu saviem mīļajiem un Ķīnas iedzīvotājiem, un šis stāsts irjādara zināms pasaulei.

Noskatieties video Vajātie Shen Yun mākslinieki.

Pirmkārt, mēs cenšamies garantēt, ka no katras skatītājiem piedāvātāssēdvietas paveras lielisks skats uz skatuvi un fonu. Otrkārt, šī ir plašaformāta izrāde. Katrs no mūsu kolektīviem sastāv no aptuveni 80 dejotāju,orķestra mūziķu, kas uzstājas kopā ar mums uz pilnu slodzi, dziedātāju,konferansjē un producentu lielas komandas. Katrā izrādē tiek demonstrēti vairāknekā 400 ar rokām darināti tērpi (izgatavoti Ņujorkas štatā), nemaz nerunājotpar digitālo animāciju. Turklāt mēs esam ceļojošs uzvedums — jo cenšamiesuzstāties ikvienā Zemes nostūrī, — mēs reti uzkavējamies vienā pilsētā ilgākpar dažām dienām.

Ik gadu mēs veidojam pilnīgi jaunu koncerta programmu! Tas nozīmē, ka ikgadu pasaules pirmizrādēs skatītāju auditorijai tiek piedāvāta programma arpilnīgi jaunu horeogrāfiju un muzikālām kompozīcijām, kā arī pilnīgi jauniemtērpiem, digitāla fona dizainu un dziesmām. Ja padomāsiet par šajā procesāiesaistīto radošo mākslinieku un izpildītājmākslinieku skaitu, tad sapratīsiet,ka tas ir grandioza mēroga iestudējums, kuram citi nevar līdzināties.

Lūk, kā esam dzirdējuši izsakāmies dažus skatītājus: Tas nav salīdzināms arcitiem izklaides veidiem. Piemēram, ja uz koncertu paņemsiet līdzi bērnu, ShenYun biļetes izmaksas var pielīdzināt ieguldījumam viņa izglītībā, kultūras unmākslas aktivitātēs un vēlmē radīt iespaidus, kas mūžam paliks atmiņā.

Daži skatītāji ir pat izteikušies, ka izrādes dvēseli pacilājošā enerģijaun cerības, ko tā vieš sirdī, patiesībā ir nenovērtējamas.

Mūsu kostīmu nodaļa ik sezonu izgatavo tūkstošiem tērpu, galvas rotu,apavu, zābaku un citu aksesuāru. Shen Yun deju tērpi veidoti galvenokārt pēcdažādu Ķīnas dinastiju tradicionālo apģērbu, vairāknekā 50 Ķīnā dzīvojošo mazākumtautību grupu unikāloapģērbu un folkloras un mitoloģijas dievību regāliju parauga.Pēc tam tie tiek pārstrādāti, lai deju uzvedumā tie netraucētu brīvi kustēties.

Tērpu veidošanas procesā Shen Yun kostīmu mākslinieki uzmeklē un izskataneskaitāmus tradicionālos dizainus. Ikviena rota ir darināta ar rokām Ņujorkasštatā un tikusi individuāli pielāgota tās nēsātājam - sākot ar debesu jaunavuēteriskajiem tērpiem un beidzot ar imperatora izšūtajiem pūķu halātiem unizsmalcinātajām puķpodu kurpēm.

Shen Yun muzikālās kompozīcijas ir īpaši sarakstītas kā pavadījums jaunajāmdejām, kuru horeogrāfijas piedzīvo savas pirmizrādes ik gadu. Katru gadu nojauna tiek komponēti arī vokālie un instrumentālie solo skaņdarbi.

Shen Yun sastāvā ir vairāki komponisti, kuri balstās uz Ķīnas plašo vēsturiun reģionu aptverošiem mūzikas stiliem, kā arī komponē iedvesmas vadīti, šīmērķa īstenošanai.

Katrs skaņdarbs ir orķestrēts ar perfektu Austrumu un Rietumu klasiskoinstrumentu apvienojumu, un pēc tam rūpīgi saskaņots ar horeogrāfiju un fonu.Mūzika vienmēr tiek atskaņota dzīvā izpildījumā.

Deju miniatūras ir kā nelieli fragmenti no Ķīnas vēstures. Tie var stāstītpar leģendāro Dzelteno Imperatoru, par Pērtiķu Karali, attēlot mūsdienunotikumus, varoņus, dievības vai kolorītus tēlus, kas laiku pa laikamparādījušies tūkstošgadu ilgajā dinastiju pastāvēšanas laikā.

Viena no Ķīnas civilizācijas unikālākajām iezīmēm - tās vēsture tikusirakstīta, dažkārt spilgtās detaļās, un nodota tālāk nākamajām paaudzēmtūkstošiem gadu bez pārtraukuma. Tas nodrošina Shen Yun ar bagātīguizejmateriālu, dodot iespēju atgriezt dzīvē šo seno kultūru, un demonstrēt touz 21. gadsimta skatuves.

Katrā no šīm mini drāmām mazāk nekā septiņās minūtēs tiek atainotasnemirstīgas leģendas, seni varoņi, klasiski literāri darbi un debesu paradīzes.Katrā dejā tiek godināti tikumi, kas tūkstošiem gadu ir balstījuši Ķīnascivilizācijas pamatus: lojalitāte, ticība, labestība un drosme.

Nē, Shen Yun dejotāji izpilda klasisko ķīniešu deju, kā arī virknitradicionālo ķīniešu etnisko un tautas deju stilu.

Baleta vēsturiskās saknes meklējamas Eiropas kultūrā, savukārt, klasiskāsķīniešu dejas - tradicionālajā ķīniešu kultūrā. Klasiskajai ķīniešu dejai irpašai sava apmācības metodika, kurā iekļauti dažādi lēcieni, apgriezieni,salto, virpuļi un citi akrobātikas elementi, kas vēsturiski nav bijuši baletasastāvdaļa. Šī dejas forma ir tikpat sena kā pati ķīniešu civilizācija, un tāsatur Ķīnas dziļās kultūras tradīcijas. Un tas bagātina dejas kustības, padarottās izteiksmīgākas, lai pēc iespējas spilgtāk varētu attēlot skatuves tēlus unto pārdzīvojumus.

Klasiskās ķīniešu dejas izpildījums tās tīrākajā formā ir Shen Yunraksturīgā mākslinieciskā iezīme. Nevienam citam kolektīvam visā pasaulē līdzšim nav izdevies demonstrēt tīru klasiskās ķīniešu dejas formu uz skatuves!

(Iepazīstiet 7 galvenās baleta un klasiskās ķīniešu dejasatšķirības.)

Interesanti, ka atbilde uz šo jautājumu ir pretēja tam, ko jūs varbūt esatiedomājušies — nav tā, ka klasiskā ķīniešu deja satur akrobātikas elementus,drīzāk akrobātikā var saskatīt klasiskās ķīniešu dejas iezīmes! Turklātolimpiskie vingrotāji, jo īpaši brīvajā stilā, ir aizguvuši kaut ko arī noklasiskās ķīniešu dejas.

Griezieni un akrobātiskie elementi jau tūkstošiem gadu ir bijuši klasiskāsķīniešu dejas sastāvdaļa. 20. gadsimta 70. gados ķīniešu vingrotāji aizņēmāsšos augstas klases salto no klasiskās ķīniešu dejas un uzstājās ar toizpildījumu izvēles programmā starptautiskās sacensībās, padarot tos zināmusvisai pasaulei.

Laika gaitā šie paņēmieni ieguva dažādas formas. Bet ne tikai vingrošana unakrobātika ir aizguvusi šo to no klasiskās ķīniešu dejas, tās elementi pamanāmiarī karsējmeiteņu priekšnesumos, un pat modernajā baletā.

Tāpēc, kad redzat uz skatuves izpildītus šos apbrīnojamos salto,atcerieties — tā nav akrobātika, tā ir klasiskā ķīniešu deja.

Lai gan ķīniešu cīņas mākslas elementi izrādē nav iekļauti, klasiskajaiķīniešu dejai un cīņas mākslai (kung fu vai wu shu) ir dažaslīdzības.

Pirms tūkstošiem gadu, kad pirmo reizi parādījās ķīniešu kaujas māksla, tāssalto un izpildīšanas tehnika atstāja ievērojamu ietekmi uz citām senās mākslasformām, tai skaitā uz operu un deju. Dažas kustības, kas sākotnēji bijaparedzētas cīņai, tika pārveidotas, lai kalpotu par izklaides līdzekli ganneformāliem svētku pasākumiem, gan grandiozām imperatora galma dzīrēm. Laikagaitā kaujas māksla un klasiskā ķīniešu deja pārauga atsevišķās mākslas formās,kuras mums pazīstamas šodien.

Šī iemesla dēļ Shen Yun priekšnesumos jūs varat redzēt ne tikai kustības,kas atgādina kaujas mākslu, bet arī tradicionālos ieročus — nūjas, šķēpus,zobenus un tamlīdzīgus priekšmetus — kas tiek pielietoti gan kaujas mākslā, ganķīniešu dejā.

(Vairāk par līdzībām un atšķirībām starp klasiskoķīniešu deju un kun fu)

Katru gadu Shen Yun uzstājas ar pilnīgi jaunu programmu. Izrādes formātspaliek nemainīgs, bet horeogrāfija, mūzika, dziesmas, tērpi, fona attēli undeju miniatūrās atveidotie notikumi ir pilnīgi jauni.

APMEKLĒJUMA PLĀNOŠANA

Izrādessākas tieši norādītajā laikā. Satiksmes traucējumu vai citas neparedzētasaizkavēšanās gadījumā lūgums paredzēt papildus laiku, lai ierastos savlaicīgi.Izrāde ir vienots vesels piedzīvojums — jūs nevēlēsities palaist garām nevienutā daļu.

Skatītājiem uz koncertu vislabāk tērpties vakara vai lietišķā apģērbā. Tasvar būt smokings vai vakarkleita, uzvalks vai žakete un kaklasaite. Mēs iesakāmuzvilkt ko tādu, kas ļaus jums izskatīties un justies labi. Jūs esat ieradies,lai gūtu īpašu baudījumu, tad kāpēc gan neuzpucēties par godu šim notikumam?Kas zina, iespējams, jūs pat izlemsiet nofotografēties pie Shen Yun fotosienasteātra vestibilā un publicēt šo foto Facebook vai Instagram, tādēļ gribēsietbūt pārliecināts, ka uzņēmums izdosies labi.

Pēc veiksmīgas biļešu iegādes, protams! Izrādes laikā ir ierasts aplaudētpēc katras uzstāšanās numura un arī izrādes beigās. Protams, ja izrādē ir kādsmoments, kas jūs īpaši aizkustinājis vai iepriecinājis, nekautrējietiesaplaudēt.

Ģimenes veido lielu daļu no mūsu auditorijas, ik gadu liels skaits bērnuizbauda mūsu izrādi, un viņu mīļākie tēli ir Pērtiķu karalis vai nerātnie maziemūki. Bet, lūdzu, padomājiet par pārējiem skatītājiem; apsveriet, vai jūsubērns spēs nosēdēt visu izrādes laiku, netraucējot citiem. Uz lielāko daļuizrāžu bērniem līdz četru gadu vecumam ieeja ir aizliegta. Savukārt citosteātros pastāv kārtība, kas nosaka, ka izrādi var apmeklēt bērni, kas irsasnieguši vismaz piecu vai sešu gadu vecumu. Šo informāciju varat atrastsadaļā Izvēlēties pilsētu, un pēc tam labajā pusēsadaļā Skatīt informāciju.

Atvainojiet, nē. Un kā ar viedtālruņiem? Joprojām nē. Unkā ir ar... Nē. Jebkāda veida fotografēšana un ierakstīšana ir stingriaizliegta. Pat bez zibspuldzes fotografēšana un ierakstīšana traucē mūsuizpildītājiem — dejotāji to redzēs! Tas traucē arī citiem skatītājiem, kascenšas izbaudīt priekšnesumu. Turklāt tā tiek pārkāpts likums parautortiesībām. Teātra personāls un apsardzes darbinieki pret to izturas ļotinopietni.

CITS

Spekulācijamūsdienās ir izplatīta problēma koncertu biļešu pārdošanas jomā. Daži cilvēkipērk biļetes tieši no izplatītāja, un pēc tam pārdod tās tālāk, parastitiešsaistē, par cenu, kas ir divreiz augstāka par sākotnējo cenu! Lūdzu, ņemietvērā, ka biļetes, kas iegādātas trešo pušu vietnēs vai organizācijās, varNETIKT uzskatītas par derīgām. Turklāt, ja šādas biļetes tiek pārdotas tālākvirs nominālvērtības, spekulantu biļetes var tikt anulētas bez iepriekšējabrīdinājuma, un viņiem tiks liegta iespēja iegādāties biļetes arī turpmāk.

Shen Yun preces varat iegādāties lielākajā daļā teātru vestibilustarpbrīdī, kā arī pirms un pēc izrādes. Jūs varat iepirkties arī internetā shenyunshop.com.

Mēs nepārdodam mūsu deju priekšnesumu DVD. Mūsu uzstāšanos pilnībā varizjust, tikai klātienē izbaudot dejas, tērpus, fona attēlus un orķestraskanējumu.

TAČU nesen mēs esam izveidojuši tiešsaistes platformu ar nosaukumu Shen Yun Zuo Pin. Tur jūs varat noskatītiesdaudzus iepriekšējo sezonu deju priekšnesumus, Shen Yun Symphony Orchestra koncertus, mūsu oriģinālās operas, klasiskās ķīniešu dejas deju paņēmienu kolekcijas, apmācību video, video no aizkulisēm, videoierakstu apkopojumus un daudz ko citu.

Apmeklējiet: Shen Yun Zuo Pin.

Jā, mums ir pieejami Shen Yun Symphony Orchestra CD un DVD diski vietnē shop.shenyun.com.

Jūs varat arī noklausīties oriģinālās Shen Yun mūzikas ierakstus un klasisko šedevru ierakstus mūsu tiešsaistes straumēšanasplatformā Shen Yun Zuo Pin.

Mums ir ikmēneša e-biļetens. Tas ir bagāts ar ziņu jaunumiem, videoklipiem,dokumentāliem apskatiem, interneta dienasgrāmatām, fotogrāfijām, intervijām arizpildītājmāksliniekiem un ieskatiem aizkulisēs. Jūs to varat abonēt šeit.

Mēs tā ceram. Jūs varat apmeklēt mūsu mājaslapas sadaļu Koncertturnejas un biļetes, lai uzzinātu, kādās pilsētāsšogad uzstāsies Shen Yun kolektīvs. Mums ir arī pakalpojums Paziņot man, kurā jūs varat izvēlētiessavu pilsētu un abonēt automātisko paziņojuma saņemšanu, pirms Shen Yun dosiesjūsu virzienā. Lai saņemtu paziņojumu, jūs varat reģistrēties šeit.